dot dot
รู้ได้อย่างไรว่าเป็นโรคภูมิแพ้ article


 

 

 


รู้ได้อย่างไรว่าเป็นโรคภูมิแพ้


รู้ได้อย่างไรว่าเป็นโรคภูมิแพ้ 


มีโรคหลายชนิด ที่มีอาการคล้ายคลึงกับโรคภูมิแพ้ การวินิจฉัย จำเป็นที่จะต้องอาศัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการวินิจฉัย และการวางแผนการักษาที่ถูกต้อง

ยกตัวอย่างเช่น คุณอาจมีอาการทางจมูก ที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อเรื้อรัง ซึ่งมีอาการคล้ายคลึงกับโรคโพรงจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ อาการหอบหืด ก็ไม่จำเป็นที่จะเกิดจากปฏิกิริยาภูมิแพ้แต่อย่างใด ดังนั้น การพิสูจน์ว่าอาการของคุณเกิดจากปฏิกิริยาภูมิแพ้หรือไม่ จึงมีความสำคัญ เนื่องจากการรักษาโรคที่เกิดจากภูมิแพ้ และไม่ใช่ภูมิแพ้ มีความแตกต่างกัน

จะแยกโพรงจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ กับโรคหวัดธรรมดาได้อย่างไร

แม้ว่าจะมีอาการบางอย่างที่คล้ายคลึงกันสำหรับ 2 โรคนี้ แต่ก็มีอาการและอาการแสดงที่แตกต่างกัน. การแยกระหว่าง 2 โรคนี้สำคัญในการวางแผนการรักษา

 

โพรงจมูกอักเสบ
จากภูมิแพ้

โรคหวัด

อาการ คัดจมูก จาม น้ำมูกใส อาจมีไข้ และมีอาการ ปวดเมื่อยตามตัว
การเกิดอาการ เกิดอาการเมื่อมีการสัมผัส กับสารก่อภูมิแพ้ อาการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในเวลา 2-3 วัน
ระยะเวลาของ
การเกิดอาการ
อาการคงอยู่ตลอด ตราบใดท ี่ยังสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้  อาการหายไป ภายใน 1 สัปดาห์

 


ภาวะที่พบร่วมกับโรคภูมิแพ้


โรคภูมิแพ้ประกอบด้วยโรคต่างๆ แบ่งตามอวัยวะที่เกิดโรคได้ดังนี้

     โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ หรือที่เรียกกันทั่วๆไปว่า โรคแพ้อากาศ ผู้ป่วยมักมีอาการ คันจมูก คันตา คันเพดานปาก คันคอ จามติดๆกันหลายๆหน คัดจมูก น้ำมูกใส มีเสมหะไหลลงคอ ไอตอนกลางคืน
     โรคหอบหืด มักมีอาการหอบ หายใจลำบาก หายใจมีเสียงดัง วี๊ดๆ ไอมากตอนกลางคืน หรือเวลาโดนอากาศเย็น
     โรคเยื่อบุตาอักเสบจากภูมิแพ้ มักมีอาการคันตา ตาแดง มีเมือกขาวๆที่ตา
     โรคผื่นแพ้ทางผิวหนัง ซึ่งอาจเกิดจาก สารก่อภูมิแพ้ที่สัมผัสทางผิวหนัง หรือเกิดจากอาหาร


โรคหอบหืด


มีผู้ป่วยที่เป็นโรคหอบหืด จำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงหลายปีมานี้ และมีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้มากขึ้นเช่นกัน

อาการหอบหืด มักพบในเด็กมากกว่าผู้ใหญ่ แต่ในผู้ใหญ่ มักมีความรุนแรงของโรคมากกว่า และอาการหอบหืด อาจเกิดในช่วงอายุใดๆก็ได้

อาการหอบในผู้ที่เป็นโรคหอบหืด เกิดจากการที่กล้ามเนื้อรอบหลอดลมมีการหดเกร็งตัว เยื่อบุผิวหลอดลมมีการอักเสบและบวม รวมทั้งมีการสร้างสารคัดหลั่งเพิ่มมากขึ้น ทั้งหมดนี้ ทำให้อากาศที่เข้าสู่ปอดน้อยกว่าปกติ  ผู้ป่วยจึงมีอาการหอบเหนื่อยเกิดขึ้น

จะรู้ได้อยางไรว่าลูกเป็นหอบหืดหรือไม่

เด็กอาจมีอาการของหอบหืดเพียงเล็กน้อย โดยไม่แสดงอาการหอบได้ เด็กเหล่านี้ อาจมีอาการ ไอตอนกลางคืน หรือขณะออกกำลัง หรืออาจมีอาการไอหรือหายใจเสียงดังวี๊ด ในขณะที่กำลังมีการติดเชื้อทางเดินหายใจ ทำให้ไม่ได้รับการวินิจฉัย และการรักษาที่ถูกต้อ


ผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้จะมีการติดเชื่อง่ายกว่าคนปกติหรือไม


โรคภูมิแพ้และการติดเชื้อในหูชั้นกลาง

ผู้ป่วยที่มีการอักเสบในหูชั้นกลางประมาณครึ่งหนึ่ง จะเป็นโรคภูมิแพ้อยู่ก่อน โรคภูมิแพ้ เกี่ยวข้องอย่างไรกับหูชั้นกลาง คำตอบอยู่ที่นี่แล้ว

โดยปกติ หูชั้นกลางกับลำคอ บริเวณหลังโพรงจมูก จะมีท่อต่อกัน ท่อนี้ ทำหน้าที่ในการปรับความดัน ระหว่างหูชั้นกลางกับบรรยากาศ ให้เท่ากันอยู่เสมอ โดยปกติ ท่อนี้จะปิดอยู่ จะเปิดก็ต่อเมื่อเราอ้าปาก พูด เคี้ยวอาหาร ในผู้ที่เป็นโรคโพรงจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ จะมีการบวมและอักเสบของเยื่อบุจมูก ซึ่งทำให้เยื่อบุท่อดังกล่าว มีการบวมและอักเสบด้วยเช่นกัน ทำให้เกิดการอุดกั้นของท่อนี้ และทำให้ท่อนี้ทำหน้าที่ไม่ได้ตามปกติ ทำให้ความดันในหูชั้นกลางลดต่ำลง และเกิดน้ำขังในหูชั้นกลางขึ้น เมื่อมีการติดเชื้อแทรกซ้อน ก็ทำให้เกิดการอักเสบเฉียบพลันในหูชั้นกลางได้ ผู้ป่วยมักมีอาการหูอื้อ และปวดหู ซึ่งมักมีอาการมากในตอนกลางคืน ในเด็กอาจมีอาการร้องไห้โยเยในตอนกลางคืน ถ้าลูกของคุณร้องไห้ตอนกลางดึก โดยไม่ทราบสาเหตุ ลองพาไปตรวจกับแพทย์หู คอ จมูก ว่ามีภาวะนี้อยู่หรือไม่ การแก้ไข จะทำให้การติดเชื้อไม่ลุกลามออกไป และช่วยทำให้การได้ยินดีขึ้นด้วย

โรคภูมิแพ้และโรคไซนัสอักเสบ

ไซนัส เป็นโพรงอากาศรอบจมูก โดยปกติมีอยู่ 4 คู่ แต่สำหรับเด็กเล็ก ๆ การเจริญของไซนัส ยังไม่เต็มที่ จึงอาจมีไซนัสไม่ครบ และโพรงอากาศไซนัสในเด็กมักจะเล็กมาก จึงไม่ค่อยเกิดไซนัสอักเสบ คำว่า ไซนัสอักเสบ คือการติดเชื้อในโพรงอากาศไซนัส ซึ่งอาจเป็นที่โพรงอากาศไซนัสใดๆก็ได้ ไซนัสอักเสบ กับโรคภูมิแพ้ เป็นคนละโรคกัน แต่คนที่เป็นโรคภูมิแพ้ และไม่ได้รับการควบคุมอย่างดี อาจมีไซนัสอักเสบตามมาได้ เนื่องจากการอักเสบของเยื่อบุจมูก ทำให้การไหลของเมือกบนเยื่อบุผิวเป็นไปได้ไม่ปกติ จึงทำให้เกิดการติดเชื้อได้ง่าย นอกจากนี้ ผู้ป่วยที่เป็นโรคภูมิแพ้ ยังอาจมีริดสีดวงจมูกเกิดขึ้นร่วมด้วย ยิ่งทำให้เกิดไซนัสอักเสบได้ง่ายขึ้นอีก 

ถ้าเป็นไซนัสอักเสบ ผู้ป่วยจะมีอาการน้ำมูกเขียว หรือเหลือง มีเสมหะไหลลงคอ สีเขียวเหลือง บางครั้ง อาจมีเลือดปน อาจมีอาการไอตอนกลางคืน ปวดตามโพรงอากาศไซนัสที่มีการติดเชื้อ ถ้าท่านมีอาการเหล่านี้ หรือสงสัยว่าจะเป็นไซนัสอักเสบ ควรได้รับการตรวจวินิจฉัย และรักษาจากแพทย์เฉพาะทางด้านหู คอ จมูก แพทย์อาจใช้การส่องกล้อง หรือใช้รังสีวินิจฉัย ช่วยในการวินิจฉัยโรคไซนัสอักเสบอีกด้วย 

ไซนัสอักเสบ เป็นโรคที่รักษาแล้วหาย แต่เมื่อหายแล้ว จำเป็นที่จะต้องหาสาเหตุ และควบคุมหรือกำจัดสาเหตุออกไป เช่นถ้าเป็นโรคภูมิแพ้ ก็จำเป็นที่จะต้องควบคุมอาการโรคภูมิแพ้ให้ดี มิเช่นนั้น ก็อาจเกิดไซนัสอักเสบซ้ำได้อีก

 
ข่าวสุขภาพ น่ารู้

โรคภูมิแพ้คืออะไร article
รวมภาพเชื้อโรคต่างๆที่น่ารู้4 article
รวมภาพเชื้อโรคต่างๆที่น่ารู้3 article
รวมภาพเชื้อโรคต่างๆที่น่ารู้ 2 article
รวมภาพเชื้อโรคต่างๆที่น่ารู้ article
เชื้อราเจ้าปัญหา..!! article
โรคผิวหนังอักเสบ (Eczema หรือ Dermatitis) article
โรคผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้ (Atopic Dermatitis) article
สิ่งที่ร่างกายต้องการ article
MENU article
โลหิตจาง เป็นภาวะอย่างหนึ่งไม่ใช่โรคโดยตรง..!! article
มลพิษสิ่งแวดล้อม..ถึงตายได้..!! article
สมุนไพรจัดการกับความเครียด article
น้ำผักและผลไม้ article
10 ข้อแนะนำ ป้องกันมะเร็ง article
โรคภูมิแพ้ที่เกิดจากอาหาร article
5 วิธีง่าย ๆ ในการลดความอ้วน article
อาหารกับภูมิต้านทาน.. article
ตัวไรฝุ่นสาเหตุของโรคภูมิแพ้ article
แฉสุขภาพแพทย์ไทย "อมโรค" จนน่าห่วง article
โรคภูมิแพ้ในเด็ก..!! article
พิษภัยในอาหาร article
กิน...อยู่ ให้ดี ... มีอายุยืน article
เตือนผู้บริโภคระวังภัยจากฟอร์มาลินในอาหาร articledot
ผลิตภัณฑ์ OZONIC
dot
bulletPRODUCT / โอโซน
bulletเครื่องฟอกอากาศ Model E-910 (ขนาด 500 CFM)
bulletเครื่องฟอกอากาศ Model E-910s (ขนาด 500 CFM)
bulletเครื่องฟอกอากาศ Model E-906
bulletเครื่องฟอกอากาศ Model E-908
bulletเครื่องฟอกอากาศรุ่นตั้งพื้น Model:0-909
bulletเครื่องผลิตโอโซน Model: Sunny
bulletเครื่องผลิตโอโซน Model: Best
bulletเครื่องผลิตโอโซน Model: Favour
bulletเครื่องผลิตโอโซน Model: Fresh
bulletเครื่องผลิตโอโซน อุตสาหกรรม Model:0-925
bulletโอโซน
dot
สุขภาพดี ด้วย โอโซน
dot
bulletคุณสมบัติของ โอโซน
bulletประโยชน์ของ โอโซน
bulletผลวิจัยเกี่ยวกับโอโซน
bulletการรักษาด้วย โอโซน
bulletการใช้โอโซนในน้ำดื่ม
bulletห้องปัญหาโรคช่องปาก
bulletห้องโรคกระดูก
bulletห้องลดความอ้วน
bulletเครื่องมือคำนวณสุขภาพ
dot
ทดสอบด้วยตัวคุณเอง
dot
bulletประเมินความเครียดด้วยตัวเอง
bulletตรวจสอบไขมันในร่างกาย
bulletทดสอบตาบอดสี
bulletการห้ามเลือด
bulletป้องกันภูมิแพ้
bulletตรวจสภาพอากาศวันนี้
bulletดูดวงวันนี้
bulletสายสัญญาบารมี
bulletคอลโซลลายไม้ ลายไม้
dot
รู้ไว้..ไกลโรค
dot
bulletกิน...อยู่ ให้ดี ... มีอายุยืน
bulletกินอย่างไร ปลอดภัยโรคและสารพิษ
bulletกินพอดี ไม่มีอ้วน
bulletกินตามวัย ห่างไกลโรค
bulletออกกำลังกายอย่างไร เพื่อให้หัวใจแข็งแรง
bulletกินอาหารอย่างไร ให้ปลอดภัยจากโรคระบบทางเดินอาหาร?
dot
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
dot
bulletผลไม้ไทยได้ประโยชน์
bulletผักไม้ . . . และ ใบหญ้า


ป้าย ป้ายโฆษณา
โอโซนเพื่อสุขภาพ


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท โอโซนิค กรุ๊ป จำกัด 58/27-28 หมู่ แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม.10160 โทร.02-4444001 (อัตโนมัติ) 082-4444001 ,089-4488750 http://www.ozoneplaza.com http://www.ozonicinter.com http://www.ozonic.co.th http://www.ozonic.co.th e-mail: ozonicinter@hotmail.com tanakorn_oz@hotmail.com